Atliekas tvarko:

Projektą organizuoja:

Apie projektą

Projekto „Man rūpi rytojus“ tikslas – bendradarbiaujant su visuomene, verslu, valstybės institucijomis, žiniasklaida šviesti ir informuoti visuomenę apie aplinkos išsaugojimo svarbą, įgyvendinti aplinką tausojančias iniciatyvas, skatinti žiedinės ekonomikos įgyvendinimą. Projektą „Man rūpi rytojus“ sudaro įvairioms visuomenės grupėms (pagal amžių, pomėgius, gyvenamąją vietą ir pan.) pritaikytos dalys, kurias jungia aktyvi komunikacija socialiniuose tinkluose, aplinką tausojančių idėjų įgyvendinimas.

Gyventojus kviečiame aktyviai dalyvauti projekte, pasisemti aplinkosauginių žinių, dalintis aplinką saugančiomis idėjomis ir laimėti partnerių įsteigtus prizus.

Verslą kviečiame tapti projekto partneriais ir realiai prisidėti prie mus supančios aplinkos išsaugojimo ir atsakingos visuomenės ugdymo. Jūsų draugiška aplinkai veikla bus viešinama socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, būsite įdomesni ir patrauklesni savo klientams bei pan.

Mums rūpi tvarus

MIESTAS

DARNUS VARTOJIMAS
NAUDOTA TEKSTILĖ
Tekstilės rinkimas, perdirbimas, pakartotinis naudojimas
ELEKTRINIS TRANSPORTAS
Elektromobiliai ir kitas elektrinis transportas
ATLIEKOS
Atliekų rūšiavimas, tvarkymas ir perdirbimas

VERSLAS

ATSINAUJINANTI ENERGETIKA
Natūralūs, savaime atsinaujintantys energijos šaltiniai
DARNAUS VERSLO MODELIAI
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Projekto organizatorius

Projektą organizuoja:

VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“

Atliekas tvarko:Projekto partneriai: