Apie projektą

Projekto „Man rūpi rytojus“ tikslas – bendradarbiaujant su visuomene, verslu, valstybės institucijomis ir žiniasklaida efektyviai įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus, mažinti neigiamą įtaką klimatui, skatinti aplinką tausojančias iniciatyvas, šviesti ir informuoti visuomenę apie aplinkos išsaugojimo svarbą. Projektą „Man rūpi rytojus“ sudaro gyventojams, verslui ir savivaldybėms skirtos dalys, kurias jungia aplinką tausojančių idėjų įgyvendinimas praktikoje, komunikacija žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Gyventojus kviečiame susipažinti, kasdien naudoti ir dalintis aplinką tausojančiomis iniciatyvomis, galimybėmis ir idėjomis.

Verslą kviečiame tapti projekto partneriais ir dalyviais, savo veikloje įgyvendinti ir dalintis aplinką tausojančiomis iniciatyvomis, galimybėmis, idėjomis ir kartu sukurti žiedinės ekonomikos principais pagrįstą, aplinką tausojančią verslo aplinką. Jūsų draugiška aplinkai veikla bus viešinama socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, būsite įdomesni ir patrauklesni savo klientams bei verslo parneriams.

Savivaldybes kviečiame bendradarbiaujant su projekto „Man rūpi rytojus“ partneriais, vietinėmis bendruomenėmis, verslu ir žiniasklaida, imtis lyderystės ir efektyviai įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus, mažinti neigiamą įtaką klimatui, skatinti aplinką tausojančias iniciatyvas savivaldybės teritorijoje.

Projekto organizatorius

Projektą organizuoja:

VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“

Atliekas tvarko:Projekto partneriai: