fbpx

Kaip vykdomas elektronikos atliekų tvarkymas?

Elektronikos atliekų tvarkymas yra aprašytas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis.

Jeigu metalo laužo priėmimo metu nustatoma, kad metalo lauže yra elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti atskiriamos priėmimo metu ir registruojamos priėmimo dokumentuose nurodant elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį bei atliekų kodą.

Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonėms, apdorojančioms elektros ir elektroninę įrangą. Atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tinkamai apdorotos.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės pirmiausia įvertina, ar atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir (ar) jos dalys yra tinkamos paruošimui naudoti pakartotinai, ir, jei tinkamos, paruošia jas naudoti pakartotinai pačios arba perduoda atliekų tvarkymo įmonėms, vykdančioms paruošimo naudoti pakartotinai veiklą.

Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti laikomos ir apdorojamos tik tam skirtose vietose

Metas atsisveikinti su sena buitine technika – atiduokite ją mums ir suteikite jai antrą šansą

Teisės saugomos © Man rūpi rytojus. Atliekos.lt 2023