fbpx

Kuo pavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekos?

Elektros ir elektronikos atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis.

Netinkamai ardomi ir irdami elektroniniai prietaisai į aplinką išskiria ypač kenksmingų medžiagų: sunkiųjų metalų, plastikų, ozono sluoksnį ardančių dujų (freonų), nervų sistemą ir smegenis pažeisti galinčių švino ir kadmio. Išmestos bet kur, tokios atliekos pavojingomis toksiškomis medžiagomis gali užteršti aplinką – vandenį, gruntą, atmosferą.

Elektros ir elektroninėje įrangoje esantys metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai.

Metas atsisveikinti su sena buitine technika – atiduokite ją mums ir suteikite jai antrą šansą

Teisės saugomos © Man rūpi rytojus. Atliekos.lt 2023